Priser

PRISER

SÅNG & SPEL

GUDSTÄNST & KONSERTER

Priser olika beroende på uppdrag. Från ca 2000 kr och uppåt.

PRIVATLEKTIONER

SÅNG PIANO ORGEL

690 KRONOR FÖR 45 MINUTER

400 KRONOR FÖR 30 MINUTER

(inkl. moms)

WORKSHOPS

MUSIK INSPIRATION

(Priser beroende på uppdrag och tidsåtgång. Från ca 2000 kr och uppåt (inkl. moms)